Skip to main content
WinkelwagenClose Cart

Geen Blad voor de Mond bestaat nu iets meer dan 15 jaar. We hebben onze groei en ons bestaansrecht ontleend aan autonome groei én door het doen van enkele (bedrijfs)overnames.

We zijn met Geen Blad voor de Mond nu vier keer actief geweest met overnames, elk met unieke uitdagingen en overwegingen. Het is evident dat bij elke overname een grondige commerciële afweging wordt gemaakt, waarbij we verschillende factoren hebben afgewogen.

Uitgeefconcept
We namen een uitgeefconcept over, waar geen personeel bij de overname betrokken was. Het draaide dus voornamelijk om de snelheid waarmee de investering terugverdiend kon worden en de potentie tot cross-selling. Deze overname bleek een lucratieve investering met een terugverdientijd van iets meer dan 12 maanden.

Overname uit faillisement
Een andere overname deden we uit een faillissementssituatie, waarbij we het bureau via de curator aangeboden kregen zonder personeel, maar met lopende opdrachten. De lopende orders waren voor ons al dusdanig winstgevend dat de overnamesom vrijwel direct werd terugverdiend. Hierbij werd de inboedel en het portfolio dus praktisch kosteloos verworven. De terugverdientijd was hier slechts 3 tot 4 maanden.

Overname bedrijf met personeel
Twee keer hebben we een bureau overgenomen met 5 tot 6 personeelsleden, dit betrof ‘Adapt Communicatie’ en ‘Vesta Media’. Overnames van bureaus met personeel vereisten een meer strategische benadering, gebaseerd op een duidelijke visie. Aspecten zoals crossselling, uitbreiding van het portfolio, het verwerven van nieuwe kennis en klanten, en het betreden van nieuwe markten spelen dan een cruciale rol. Bovendien bood in ons geval de schaalvergroting strategische voordelen, zoals sterkere marktposities, grotere inkoopvolumes en risicospreiding. Daar staat tegenover dat je te kampen hebt met uitdagingen in cultuurverschillen, verschillen in werkwijze en leiderschapsstijlen. Het succes van de personele integratie hing dan af van de bereidheid van het personeel om mee te gaan met de veranderingen én de aandacht die je daar zelf aan gaf.

Leermomenten
Ondanks enkele leermomenten en uitdagingen, heeft elke overname uiteindelijk positieve resultaten opgeleverd voor Geen Blad voor de Mond. Dus op de vraag of we het achteraf opnieuw zouden doen? Jazeker. Het grootste leermoment geldt voor ons bij de overname van Adapt (6 personeelsleden), waardoor we een vestiging in Deventer (circa een uur rijden) kregen. Dat hebben we onderschat, want onze manier van managen werkte niet op afstand. Die overname ging pas goed lopen toen we de integratie volledig maakten en het personeel overkwam naar Enschede. Neemt niet weg dat een overname met vestiging op afstand zeker kan werken, want met de kennis en ervaring van nu zouden we daar veel meer aandacht aan geven.

Last but not least, je kunt ook acquisities overwegen om jezelf een betere exitstrategie te bezorgen. Maar dat is bij ons niet aan de orde. De liefde en passie voor het vak is nog veel te groot. Dus we houden het op (af en toe) ‘eten’ en niet op ‘gegeten’ worden.

We gebruiken cookies om jouw ervaring met deze site te verbeteren.