Online platform ‘Leren zonder grenzen’

Interreg project met ROC van Twente

Een online ontmoetingspunt voor Duitse en Nederlandse scholen, bedrijven en kennisinstellingen. Dat is het digitale platform van de Euregionale Kenniswerkplaatsen: lerenzondergrenzen.com. Dit platform heeft Geen Blad voor de Mond mogen ontwerpen, bouwen, schrijven en hosten.

Verbinding en integratie

Ons doel is het creëren van een online omgeving die verbinding en integratie tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Duits-Nederlandse grensstreek bevordert. Hierin staan de verschillende Euregionale Kenniswerkplaatsen (EKW’s) centraal. Deze fungeren als ontmoetingsplaatsen binnen diverse vakgebieden, waar tal van activiteiten plaatsvinden. Het Interreg VI-project, met ROC van Twente als leadpartner, brengt in totaal zo’n 65 scholen uit Nederland en Duitsland samen.

Bij aanvang van het project hebben we een logo en huisstijl ontwikkeld voor ‘Leren zonder grenzen’, alvorens we zijn gestart met het webdesign en daarna de realisatie van de website. Het beeldmerk vertegenwoordigt twee ‘partijen’ die samenwerken, die de handen in een slaan en daarmee verbinding en integratie symboliseren.

Tweetalig, zowel offline als online

In het voorgaande project, Interreg V, was Geen Blad voor de Mond betrokken als bladenmaker, door het totale project omvattende, tweetalige magazine ‘HORIZONt’ te realiseren. Voor Interreg VI is de focus verschoven naar online. Het tweetalige karakter is overeind gebleven, op de website is een switch om van taal te wisselen. De online benadering biedt nog meer mogelijkheden om het project levendig en actueel te houden. Het eerste jaar wordt gebruikt om alle Euregionale kenniswerkplaatsen op te tuigen en in te richten. Bekijk www.leren-zonder-grenzen.com hier.

Interactie vanuit storytelling

Geen Blad voor de Mond ontwikkelde in een korte doorlooptijd een online platform vanuit de gedachte om kennis te delen en interactie te genereren via storytelling. Het ontwerp heeft gezorgd voor een frisse, eigentijdse, dynamische website met een cleane uitstraling. Overzichtelijk, toegankelijk, gebruiksvriendelijk en enthousiasmerend voor een brede doelgroep, van studenten tot docenten en van ondernemers tot werkzoekenden.

Functionaliteit en snelheid

De website gaat gebruikt worden als een eigentijdse informatiehub, waar de gebruiker praktische informatie, actuele berichten, evenement-informatie, beeldverslagen en nieuws vindt. Daarnaast bevat de website praktische documenten, downloads en formulieren die de verschillende deelnemers nodig hebben.

Om de website te laten slagen als zo’n ‘informatiehub’, is de laadsnelheid van de website niet onbelangrijk. Daarom hebben we onze premium-hosting aan de website gekoppeld. Test het zelf maar uit om te zien hoe snel de website is; die uitdaging durven wij wel aan. Wil je meer weten over onze webbouw-mogelijkheden of onze premium-hosting? Neem dan contact met ons op.

Bekijk deze website

Platform Zonder Grenzen

Grenzeloos leren en werken. Eigenlijk niet meer dan een logische gedachte, in een wereld die steeds internationaler wordt. Voor de kennisinstellingen in de Euregio is het de kans om samenwerking op te zoeken, wat hopelijk een vanzelfsprekendheid wordt naar verloop van tijd.

Waarom niet net over de grens?