Geliefd personeelsblad

Brandweer Twente

Ze gaan letterlijk door het vuur, voor de samenleving en voor elkaar. In hun personeelsblad ‘Verzamelstuk’ delen de Twentse brandweerlieden vier keer per jaar verhalen en ervaringen.

Altijd paraat

Brandmeesters

Brandweer Twente zet zich 24/7 in voor zo’n 627.000 burgers in 14 Twentse gemeenten. Vanuit 29 kazernes opereren zo’n 1.000 brandweerlieden, waarvan circa een derde ‘beroeps’ is en het overige deel als vrijwilliger werkt.

Bindend verzamelstuk

Binnen een organisatie als Brandweer Twente spreken niet alle collega’s elkaar dagelijks. Sommigen hebben elkaar misschien zelfs nog nooit ontmoet. Daarom hechten de medewerkers van Brandweer Twente veel waarde aan hun blad: Verzamelstuk bindt, informeert en creëert draagvlak. Met daarbij uiteraard veel aandacht voor het menselijk aspect en zaken als jubilea en in- en uitdiensttreding.

De make-over voorbij

Verzamelstuk is een blad voor, maar vooral ook dóór de mensen van Brandweer Twente. Geen Blad voor de Mond realiseerde ‘in de alarmfase’ een grondige make-over van het blad, is aanwezig bij de redactievergaderingen en verzorgt vormgeving, opmaak, eindredactie, drukwerk en distributie. De teksten komen van de medewerkers van Brandweer Twente zelf.

Personeelsblad Brandweer Twente

Bewust op papier

Verzamelstuk verschijnt bewust in gedrukte vorm. Papier versterkt het bewaarkarakter en zorgt voor een prettige leesbaarheid. Dit wordt versterkt door de toepassing van speelse elementen en een uitgebalanceerd beeldgebruik.

An de kökntoafel bie…

Vaste rubrieken zorgen in een magazine zowel voor herkenbaarheid als voor een prettige ‘flow’. Het Twentse dna mag uiteraard niet ontbreken en komt tot uiting in een aantal rubrieksnamen.