Skip to main content
WinkelwagenClose Cart

Reglement Fijnproeven de Rally

Wanneer u zich inschrijft voor Fijnproeven de Rally gaat u akkoord met onderstaand reglement.

 • De deelnemers bevestigen, met ontvangst van de bevestigingsmail, ook de voorwaarden volledig te hebben gekregen en gewezen te zijn op dit reglement. Zij gaan akkoord met het gestelde en zij zijn op de hoogte van de algemene voorwaarden van de organisatie Geen Blad voor de Mond B.V. De deelnemers vrijwaren de volledige organisatie van Fijnproeven de Rally voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 • De leden van de equipe onderwerpen zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.
 • Het inschrijfgeld voor Fijnproeven de Rally editie 2022 is € 1.690. Bij de bevestiging van uw deelname, ontvangt u in januari 2022 de factuur voor een aanbetaling van € 475. Circa 30 dagen voor aanvang van de rally ontvangt u de volledige factuur minus de aanbetaling. Op de aanbetaling wordt geen restitutie verleend bij annulering vanuit de deelnemer.
 • Genoemde bedragen zijn exclusief btw; deelname vanuit een bedrijfsfactuur is mogelijk/gebruikelijk.
 • Het inschrijfgeld moet worden overgemaakt op het IBAN t.n.v. Geen Blad voor de Mond B.V. die op de factuur staat, met een overboeking o.v.v. het factuurnummer.
 • Uw deelname is definitief zodra u de bevestigingsmail ontvangt met aanbetalingsfactuur.
 • In geval van overmacht is Geen Blad voor de Mond B.V. gerechtigd af te zien van het organiseren van Fijnproeven de Rally. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Geen Blad voor de Mond B.V. verlangt die niet van haar verwacht kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, corona-virus, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.
 • Geen Blad voor de Mond B.V. behoudt zich het recht voor Fijnproeven de Rally te annuleren. In dit geval wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd.
 • Als een equipe na inschrijving, minder dan dertig dagen voorafgaande aan de rally, haar deelname aan Fijnproeven de Rally annuleert, is de equipe de organisatie Geen Blad voor de Mond. B.V. 75% van het inschrijfgeld verschuldigd.
 • Als een equipe na inschrijving, maar meer dan dertig dagen voorafgaande aan de rally, haar deelname aan Fijnproeven de Rally annuleert, is de equipe de organisatie Geen Blad voor de Mond. B.V. alleen de aanbetaling verschuldigd.
 • De deelnemers verklaren dat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 • De deelnemers verklaren dat de auto, waarmee wordt deelgenomen aan deze rally, technisch volledig in orde is en voorafgaand aan Fijnproeven de Rally een volledige check-up heeft gehad.
 • De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie aangebrachte en/of aangeleverde stickers op de voertuigen te laten zitten. Het gebruikte materiaal is te allen tijde ‘schoon verwijderbaar’ mits u dit binnen een week na afloop van de rally doet.
 • De deelnemers bevestigen het reglement van Fijnproeven de Rally volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen hierin is opgenomen.
 • De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van reden, af te wijzen.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie Geen Blad voor de Mond B.V.

We gebruiken cookies om jouw ervaring met deze site te verbeteren.